About me

Християнин от Древните Адвентисти от Седмия Ден - Антиваксър
Ancient Seventh-Day Adventist Christian - Antivaxxxer (ASDAC)

Servant of the Son of God (SSG) and of the Holy Trinity (SHT)

Тук е важно да отбележа, че древните християни от първата апостолска църква са били Адвентисти от Седмия Ден. Нека обясня. Адвентист (от англ. Advent [66] - Пришествие) е християнин, който очаква Второто Пришествие на Господ Исус Христос. Християните от първата апостолска църква са очаквали още по-тяхно време Пришествието на Господа. Но Всемогъщият милостиво е закрил от тях светлината за предстоящите 2000 години до Неговото Второ Идване. Ако беше им открил тази истина, първите ученици и последователи на Спасителя нямаше да могат да я понесат. Разочарование и скръб щеше да измести радостното очакване и те нямаше да бъдат в състояние да изпълнят своята мисия като провъзгласят Евангелието на целия свят.

Освен че очакваха скоро своя Господ първите християни съблюдаваха също Съботата от 4-та заповед на Декалога (Божия Закон) като Ден Господен. По-късно, при голямото остъпление, пророкувано от апостол Павел (2 Солунци 2*1-14), християните започнаха да съблюдават папската неделя, първия ден от седмицата, вместо Съботата.