About me

Християнин от древните Адвентисти от Седмия ден
Ancient [66] Seventh-Day Adventist Christian (ASDAC)

Servant of the Son of God (SSG) and of the Holy Trinity (SHT)

More:

Тук е важно да отбележа, че древните християни от първата апостолска църква са били Адвентисти от Седмия ден. Нека обясня. Адвентист (от англ. advent [66] - пришествие) е християнин, който очаква Второто пришествие на Господ Исус Христос. Християните от първата апостолска църква са очаквали още по-тяхно време Пришествието на Господа. Но Всемогъщият милостиво е закрил от тях светлината за предстоящите 2000 години до Неговото второ идване. Ако беше им открил тази истина, първите ученици и последователи на Спасителя нямаше да могат да я понесат. Разочарование и скръб щеше да измести радостното очакване и те нямаше да бъдат в състояние да изпълнят своята мисия като провъзгласят Евангелието на целия свят.

Освен че очакваха скоро Своя Господ първите християни съблюдаваха също съботата от 4-та заповед на Декалога (Божия закон) като ден Господен. По-късно, при голямото остъпление, пророкувано от апостол Павел (2 Солунци 2*1-14), християните започнаха да съблюдават неделята, първия ден от седмицата, вместо съботата. (Повече информация по въпроса ще бъде допълнително качена на сайта в процеса на разработка).